BLOG19

W kwietniu 2014 roku razem z Intermedico agencja Commercial Communications podjęła się wdrożenia w życie kampanii społecznej o zasięgu ogólnopolskim, której celem było edukowanie społeczeństwa na tematy związane z szeroko pojmowaną profilaktyką zdrowotną.

Inicjatywa nosiła nazwę „Wszyscy Jesteśmy Pacjentami”. Hasło miało na celu podkreślić, że każdy z nas – niezależnie od wieku, płci, stanu zdrowia – narażony jest na schorzenia i problemy zdrowotne, a jednocześnie podkreślić wspólnotowy charakter kampanii. Organizatorzy akcji chcieli wskazać, jak skutecznie chronić się przed dolegliwościami i jakich zasad przestrzegać, aby długo cieszyć się zdrowiem, witalnością i wzmocnić naturalną odporność.

W ramach kampanii został uruchomiony mobilny punkt badań diagnostycznych, z którego w wybrane dni było można skorzystać w różnych miejscowościach na terenie całej Polski. Darmowych konsultacji udzielaćli specjaliści nauk medycznych.  Uruchomiona została strona internetowa oraz dedykowane kampanii media społecznościowe.

Kampania trawała rok, do kwietnia 2015 roku. Na szeroką skalę przeprowadzone zostały działania promocjayjne inicjatywy – począwszy od kontaktów z mediami, rekrutacja ambasadorów oraz patronatów, na niestandardoweych formach marketingowych kończąc.

Realizacja inicjatywy, której przyświecała myśl – „lepiej zapobiegać, niż leczyć” doskonale wpisała się w filozofię, wyznawaną przez markę Intermedico, która oferuje rozwiązania mające ułatwiać powrót do zdrowia, utrzymać aktywność zdrowotną oraz dobre samopoczucie przez długie lata.

Celem kampanii było nakłonienie Polaków do regularnego przeprowadzania badań, zmienienia szkodzących zdrowiu nawyków i wdrożenia w codzienne funkcjonowanie dobrych praktyk prozdrowotnych i  profilaktycznych.