BLOG11

E-usługa audytowa GaInside umożliwia ujęcie, opisanie i połączenie różnych elementów przedsiębiorstwa oraz generowanie kompleksowych raportów na podstawie szczegółowych analiz.

Commercial Communiactions była odpowiedzialna za prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn) oraz media relations. Agencja przygotowała content oraz stronę internetową e-usługi.

Komunikacja prowadzona była w trzech językach: polskim, angielskim oraz rosyjskim.