BLOG21

Kampania Nie robię tego za darmo była pierwszą w Polsce kampanią społeczną z zakresu etyki biznesu, zorientowaną na osoby wchodzące na rynek pracy. Była manifestem krytycznym przeciwko „niewolnictwu XXI wieku”, za jakie uznajemy pracę młodych ludzi pozbawioną wynagrodzenia. Miała na celu napiętnowanie krzywdzących działań w postaci bezpłatnych staży i praktyk, oferowanych przez pracodawców.

Organizatorem kampanii Nie robię tego za darmo była Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra. Kampanię wspierali partnerzy strategiczni – InCLICK, DGA oraz Commercial Communications. Kampania zwracała uwagę na patogenne mechanizmy związane z tym zjawiskiem, razem z systemowymi negatywnymi konsekwencjami. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na skalę problemu i propagowanie alternatyw – w tym przez stałe udostępnianie informacji o akcesie do płatnych praktyk i staży na terenie całego kraju.

Szczegółowe cele kampanii:

1. Uświadomienie patologii „Niewolnictwa XXI” jako kolizyjnego z prawami człowieka i celami Państwa postępowego gospodarczo, cywilizacyjnie i społecznie. Wykazanie aberracji siłowego, bazującego na nadużyciu pozycji przewagi pracodawcy rozwiązania, generującego nieprawidłowości na rynku pracy (psucie rynku pracy przy złych wskaźnikach makroekonomicznych). Umocowanie dyskusji o tym w przestrzeni medialnej i publicznej.

2. Przeciwdziałanie petryfikacji wzorców opartych na para-feudalizmie.

3. Wskazanie alternatyw, pozwalających na zdobycie doświadczenia, możliwość rozwoju i uzyskanie dochodów.

4. Promocja aktywności zawodowej.

5. Zbudowanie frontu poparcia publicznego i pozyskanie uwagi zgodnie z modelem EEIA (Exposure, Engagement, Influence, Action).

6. Przewartościowanie przeświadczenia, że bezpłatne praktyki są etapem koniecznym/jedyną szansą na zdobycie doświadczenia.

7. Edukacja – przekazanie wiedzy, iż istnieje opcja dla bezpłatnych praktyk w postaci płatnych praktyk i pracy dorywczej/zdalnej.

W ramach współpracy z Fundacją Wspieramy Wielkich Jutra, agencja Commercial Communications zajęła się przygotowaniem materiałów promocyjnych kampanii, kreacją graficzną, copywritingiem, przygotowaniem materiałów POS, wdrożeniem i opracowaniem treści oficjalnej strony internetowej kampanii, fanpage’y w mediach społecznościowych – Facebook i Twitter, organizowaniem konkursów i budowaniem relacji ze społecznością social media, promowaniem akcji w Internecie, prasie, radiu i telewizji, publikowaniem artykułów prasowych.

Agencja CC była odpowiedzialna za realizacje i opracowanie tekstów z zakresu Buzz Marketingu, a także współpracą z podmiotami zewnętrznymi – organizowanie eventów, debat, spotakń w ośrodkach szkoleniowych i prospołecznych, a także bezpośrednio związanych ze stażami i rozwojem kariery młodych ludzi.