Viewing post categorized under: UncategorizedWynik 5 CC
Grudzień 12 / Portfolio, Uncategorized

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/UE/2016

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup specjalistycznej usługi obejmującej poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych – rynek niemiecki i norweski, wybrano ofertę złożoną przez Brandq Elżbieta Pałasz, ul. Powstańców Wlkp. 22/1, 62-200 Gniezno. Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. na rynek niemiecki i norweski” realizowanym przez Commercial Communications Sp. z o. o. Sp. k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Zapytanie ofertowe
Grudzień 1 / Uncategorized

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/UE/2016

W  związku z projektem  o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. na rynek niemiecki i norweski” realizowanym przez Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, zapraszamy do złożenia oferty na:

zakup specjalistycznej usługi obejmującej poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych – rynek niemiecki i norweski

Zapytanie ofertowe 5/UE/2016

Zapytanie_5_UE_2016 CC poszukiwanie partnerów

Microsoft Word - zapytanie_1_UE_2016 CC.docx
Kwiecień 18 / Uncategorized

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/UE/2016

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w imprezie targowo-wystawienniczej IT&Business 2016 w Stuttgarcie, w charakterze wystawcy, zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w imprezie targowo-wystawienniczej Grunder-Messe 2016 w Oslo, w charakterze wystawcy, zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w imprezie targowo-wystawienniczej CeBIT 2017 w Hanowerze, w charakterze wystawcy, wybrano ofertę złożoną przez YANLAB POLSKA Michał Janaszek, Jana III Sobieskiego 69, 62-040 Puszczykowo.

Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. na rynek niemiecki i norweski” realizowanym przez Commercial Communications Sp. z o. o. Sp. k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Microsoft Word - zapytanie_1_UE_2016 CC.docx
Kwiecień 18 / Uncategorized

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/UE/2016

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup specjalistycznej usługi dostosowania systemu marketing automation – „cc mail” do wymogów obu rynków docelowych – niemiecki i norweski, wybrano ofertę złożoną przez PRO Mateusz Klupczyński, Klonowa 6, 63-820 Piaski.

Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. na rynek niemiecki i norweski” realizowanym przez Commercial Communications Sp. z o. o. Sp. k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Microsoft Word - zapytanie_1_UE_2016 CC.docx
Kwiecień 18 / Uncategorized

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/UE/2016

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach – Niemiec i Norwegii, wybrano ofertę złożoną przez YANAH Przemysław Janaszek, Sobieskiego 69, 62-040 Puszczykowo.

Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. na rynek niemiecki i norweski” realizowanym przez Commercial Communications Sp. z o. o. Sp. k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

BLOG33
Kwiecień 13 / Uncategorized

Referencje od marki Butcher’s Polska

W historii każdej agencji PR otrzymanie referencji za profesjonalnie prowadzoną obsługę to powód do dumy. To właśnie pozytywne opinie budują nasz wizerunek w oczach obecnych i przyszłych klientów.

Sprzężenie zwrotne, o którym mowa, to efekt wielomiesięcznej pracy nad przygotowaniem strategii komunikacji marki, identyfikacji wizualnej i akcji specjalnych. W tym procesie liczy się każdy szczegół: od określenia determinantów komunikacyjnych, do tworzenia bazy mediów, z którymi się kontaktujemy. Innym, równie istotnym aspektem pielęgnowania relacji z klientem, jest bieżący kontakt. Najlepiej żeby był natychmiastowy i pełen zrozumienia dla osoby decyzyjnej, która zajmuje się wieloma sprawami w jednym czasie.

Referencje wystawione przez markę Butcher’s Polska, potwierdziły profesjonalizm agencji Commercial Communications. Są kamieniem milowym na drodze do bycia najlepszymi w naszej branży. Słowa wdzięczności za 3 lata wspólnej pracy motywują nas do kreowania kolejnych, dobrych pomysłów.

Anna Hankiewicz
PR Manager

Microsoft Word - zapytanie_4_UE_2016 CC.docx
Kwiecień 8 / Uncategorized

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UE/2016

W związku z projektem o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. na rynek niemiecki i norweski” realizowanym przez Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, zapraszamy do złożenia oferty na:

zakup specjalistycznej usługi obejmującej poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych – rynek niemiecki i norweski

Zapytanie ofertowe 4/UE/2016
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 4/UE/2016

Kwiecień 8 / Uncategorized

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/UE/2016

W związku z projektem o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. na rynek niemiecki i norweski” realizowanym przez Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, zapraszamy do złożenia oferty na:

zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w imprezie targowo-wystawienniczej IT&Business 2016 w Stuttgarcie, w charakterze wystawcy, zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w imprezie targowo-wystawienniczej Grunder-Messe 2016 w Oslo, w charakterze wystawcy, zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w imprezie targowo-wystawienniczej CeBIT 2017 w Hanowerze, w charakterze wystawcy

Zapytanie ofertowe 3/UE/2016
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3/UE/2016

Kwiecień 8 / Uncategorized

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/UE/2016

W związku z projektem o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. na rynek niemiecki i norweski” realizowanym przez Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, zapraszamy do złożenia oferty na:

zakup specjalistycznej usługi dostosowania systemu marketing automation – „cc mail” do wymogów obu rynków docelowych – niemiecki i norweski

Zapytanie ofertowe 2/UE/2016
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2/UE/2016

Kwiecień 8 / Uncategorized

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UE/2016

W związku z projektem o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. na rynek niemiecki i norweski” realizowanym przez Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, zapraszamy do złożenia oferty na:

zakup specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach – Niemiec i Norwegii

Zapytanie ofertowe 1/UE/2016
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/UE/2016