Viewing posts from : Grudzień 2016Wynik 5 CC
Grudzień 12 / Portfolio, Uncategorized

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/UE/2016

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup specjalistycznej usługi obejmującej poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych – rynek niemiecki i norweski, wybrano ofertę złożoną przez Brandq Elżbieta Pałasz, ul. Powstańców Wlkp. 22/1, 62-200 Gniezno. Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. na rynek niemiecki i norweski” realizowanym przez Commercial Communications Sp. z o. o. Sp. k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Zapytanie ofertowe
Grudzień 1 / Uncategorized

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/UE/2016

W  związku z projektem  o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. na rynek niemiecki i norweski” realizowanym przez Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, zapraszamy do złożenia oferty na:

zakup specjalistycznej usługi obejmującej poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych – rynek niemiecki i norweski

Zapytanie ofertowe 5/UE/2016

Zapytanie_5_UE_2016 CC poszukiwanie partnerów